Verhoudings wat omgee en saakmaak, beteken opregte omgee, hegte emosionele bande, positiewe kommunikasie en die ruimte om jouself te wees. Geloofsvorming vind die beste binne langtermyn- en hegte verhoudings plaas. Binne sulke verhoudings vind mense ‘n veilige ruimte waarbinne hulle leef, ontdek, modelleer en groei.

Ons gemeente is ernstig daaroor om verhoudings te bou en seker te maak dat elkeen in die gemeente ervaar dat hy/sy belangrik is vir die welwese van die gemeente. By ons jongmense vestig ons juis binne die kleingroepe die geleentheid dat geloofsoordrag binne ‘n verhouding met ‘n mentor plaasvind.

Verhoudings is ook waar mense geborge voel. Dit is die enigste veilige ruimte waar jy jou emosionele menswees vryelik kan uitdruk, sonder enige vooroordeel. Vanuit ons verhoudings met mekaar vloei ‘n omgee en deernis waar die dra van mekaar se laste (en vreugdes) natuurlik is.

Omdat ons verhoudings sonder enige vooroordeel is, is enigiemand, ongeag taal, kleur, geslagtelike oriëntasie, status, ouderdom, of geestelike vaardigheid, by ons welkom.

Ons voorbeeld, inspirasie en opdrag kom van Jesus Christus wat gesê het: “Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.” (Johannes 15:12)