Senior Lidmate

DES Rossouw

Kontak: 071 403 6450

Ons skep vir ons lidmdate bo die ouderdom van 55 jaar die geleentheid om gesellig saam te verkeer, mekaar te leer ken en vreugdes en laste te deel.

 Die programme is nie altyd geestelik van aard nie maar dis soms opbouend of net ontspannend soos bv. gaskunstenaars wat met hul sangtalent kom optree.

Ons het ‘n boeiende jaarprogram waarvan uitstappies na interessante plekke baie gewild is. Die jaarprogram word altyd afgesluit met ‘n heerlike ete.

Ons ledetal is tans oor 95 en byeenkomste word goed bygewoon.Ons glo Goue Are is ‘n belangrike deel van die gemeente en daarom is ons ook aktief betrokke by die gemeentebasaar waar ons gesellig saamwerk.

Goue Are byeenkomste vind plaas om 10h00 in die kerksaal op die 1ste Donderdag van die maand (vakansies uitgesluit). Hou die afkondigings in die kerk dop vir besonderhede.

Ledegeld is R60 per jaar.

Belangrike Datums

Maandag - Donderdag 3 - 6 Junie

Pinksterdienste by NG Wonderboom

Sondag 9 Junie

Pinksterfees en Nagmaal - 08:00 & 10:00

Donderdag 13 Junie 

Gaskunstenaars

Donderdag 4 Julie

VAKANSIE - GEEN GOUE ARE

Donderdag 1 Augustus

Uitstappie

Donderdag 5 September

11:00 Bring en Braai Zambesi A/O

Saterdag 7 September

Kerkbasaar (Goue are - Poeding tafel

Donderdag 3 Oktober

Spreker: Prof. Adrio Koning

Sondag 6 Oktober

Biddag vir Bejaardes - So. Dienste 8:00 & 10:00

Donderdag 
7 November

Afsluiting: Ete 11:30 Die Plek

Zambesi Diensgroep

Elias Nel

Kontak: 0828989938
Bybelstudie 09:00 elke Donderdag (behalwe skoolvakansies)
Eredienste 18:00 (17:30 in winter) elke laaste Sondag van die maand (skoolvakansies uitgesluit).

Montana A/O

Makkie Peens

Kontak: 0828957663
Bybelstudie 09:00 elke Woensdag (behalwe skoolvakansies).
Eredienste 17:45 elke eerste Sondag van die maand.

Twee Riviere A/O

Dan van Heerden

Kontak: 0836111524
Bybelstudie Vrydae 09:00am
geen bybelstudie in skool vakansies
Eredienste Sondae 09:00am