Senior Lidmate

Chris Smit

Ons skep vir ons lidmdate bo die ouderdom van 55 jaar die geleentheid om gesellig saam te verkeer, mekaar te leer ken en vreugdes en laste te deel.

 Die programme is nie altyd geestelik van aard nie maar dis soms opbouend of net ontspannend soos bv. gaskunstenaars wat met hul sangtalent kom optree.

Ons het ‘n boeiende jaarprogram waarvan uitstappies na interessante plekke baie gewild is. Die jaarprogram word altyd afgesluit met ‘n heerlike ete.

Ons ledetal is tans oor 95 en byeenkomste word goed bygewoon.Ons glo Goue Are is ‘n belangrike deel van die gemeente en daarom is ons ook aktief betrokke by die gemeentebasaar waar ons gesellig saamwerk.

Goue Are byeenkomste vind plaas om 10h00 in die kerksaal op die 1ste Donderdag van die maand (vakansies uitgesluit). Hou die afkondigings in die kerk dop vir besonderhede.

Ledegeld is R60 per jaar.

Belangrike Datums

Maandag - Donderdag 3 - 6 Junie

Pinksterdienste by NG Wonderboom

Sondag 9 Junie

Pinksterfees en Nagmaal - 08:00 & 10:00

Donderdag 13 Junie 

Gaskunstenaars

Donderdag 4 Julie

VAKANSIE - GEEN GOUE ARE

Donderdag 1 Augustus

Uitstappie

Donderdag 5 September

11:00 Bring en Braai Zambesi A/O

Saterdag 7 September

Kerkbasaar (Goue are - Poeding tafel

Donderdag 3 Oktober

Spreker: Prof. Adrio Koning

Sondag 6 Oktober

Biddag vir Bejaardes - So. Dienste 8:00 & 10:00

Donderdag 
7 November

Afsluiting: Ete 11:30 Die Plek

Zambesi Diensgroep

Elias Nel

  • Bybelstudie 09:00 elke Woensdag
  • (behalwe skoolvakansies)
  • Eredienste 18:00 (17:30 in winter) elke eerste Sondag van die maand (Desember skoolvakansies uitgesluit).

Montana A/O

Makkie Peens

  • Bybelstudie 09:00 elke Donderdag (behalwe skoolvakansies).
  • Eredienste 18:00 elke Sondag van die maand.

Twee Riviere A/O

Dan van Heerden

  • Bybelstudie Vrydae 09:00.
  • Geen Bybelstudie gedurende skool vakansies.
  • Eredienste Sondae 09:00.
  • Geen Eredienste gedurende Desember skoolvakansies