Aanbidding

Daar sal geen Eredienste wees tot verdere kennisgewing.
Druk op die Whatsapp skakels onder en word deel van ons Geloofsgemeenskap en kry al die  nuutste informasie.
Eredienste op YouTube:   https://www.youtube.com/channel/UCFEmCYeQZSqPztDle1-BSRg
Eredienste op SoundCloud
https://soundcloud.com/user-447364891

Eredienstye

NG Montana Kerksaal

Sondagoggend:
08:00 en 10:00
09:00am Skool vakansies
Sondagaand: 
Praise and Worship 17:30

Montana A/O

Sondagaande om 18:00 (17:30 in winter) elke laaste Sondag van die maand (skoolvakansies uitgesluit)

Zambesi A/O

Eredienste 17:45 elke eerste Sondag van die maand.

Kontak besonderhede is beskikbaar by die kerk kantoor

Musiek Bediening

Kontak ons indien julle wil betrokke raak
Oggend Voorsang en Instrument: 
Trix Klopper

Aanddiens Voorsang en Instrument: 
Ds Surina van der Berg 

Tegniese Span

Kontak ons indien julle wil betrokke raak by die rekenaar - of Klank tegniese span.
Ds Johan Scholtz

Gebedsgeleentheid

Andre Scott