BYWOON VAN EREDIENSTE IN DIE KERK

Hier is die skakel om die inligting in PDF formaat aftelaai: 

BYWOON VAN EREDIENS INLIGTINGS BLAD

Hier is die skakel na die vorm wat gedruk, ingevul en saam na die Erediens gebring moet word:


COVID19 VRAELYS VORM. VUL DIE VORM IN EN BRING SAAM

Soos u dalk reeds kennis dra, mag ons reeds met eredienste begin. Nadat ons die reëls vir sosiale afstand nagekom het, het ons plek vir 140 persone om ‘n erediens by te woon. Ons sien baie daarna uit om nuwe geleenthede te skep, selfs al besef ons dit gaan anders lyk as wat ons gewoond is. Ons kan dit egter slegs met u samewerking doen. Ons het ‘n Covid-19 taakspan saamgestel wat riglyne bestudeer het vanaf die regering, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en die Sinode van die NG Kerk. 

Ons onderneem om ons by hierdie regulasies en riglyne te hou. Hiermee word u ingelig oor die formaat van die eredienste, asook die veiligheidsmaatreëls waaraan ons tydens die erediens en binne die kerkgebou aan gaan voldoen. Verder wil ons aan u deurgee aan watter veiligheidsmaatreëls u self aan moet voldoen en navolg, ten einde u in staat te stel om ‘n erediens by te woon.

Getal persone wat ons kan akkommodeer

Slegs 170 lidmate (wat die leraar en ander personeel uitsluit) kan ‘n erediens bywoon. Indien die getal dalk vir u vreemd mag klink – onthou sosiale afstand is nie net langs mekaar nie, maar ook voor en agter; dus moes ons elke tweede ry banke afsper. Moet asseblief geen versperrings of beperkende kennisgewings êrens verwyder nie.

Hoe bespreek ek vir ‘n sitplek?

Omdat ons slegs 140 persone kan akkommodeer, moet elkeen ‘n bespreking maak. Die plek om dit te doen, is op ons webblad: www.ngmontana.co.za . Besoek die webblad en maak ‘n bespreking.
 Daar word nie baie besonderhede by die bespreking gevra nie, maar die getal mense is belangrik. Indien u nie toegang tot die internet het nie, kan u ook die kerkkantoor skakel om u plekke te bespreek, maar dan SLEGS Maandae 09:00 – 10:00 en Woensdae 09:00- 10:00. 
Ons vra mooi: Alleenlik indien u nie toegang tot die internet het nie. Daar is nie op ander tye personeel by die kantoor beskikbaar nie.

Rekordhouding – invul van vorms

Probeer asseblief om vooraf die vorm te druk en in te vul (behalwe u temperatuur), anders maak dit ons tyd om die gebou binne te gaan so min. Vorms is ook by kerkkantoor beskikbaar SLEGS Maandae 09:00 – 10:00 en Woensdae 09:00-10:00. 2  Vrae op die vorms Ons versoek dat u die volgende vraelys VOOR ELKE erediens invul (laai dit asseblief vooraf van ons webblad af en bring dit ingevul saam – dit help met ons tydbeplanning). 
Indien u op enige van hierdie 10 vrae “JA” antwoord, kan u ongelukkig nie die erediens bywoon nie. 
1. Persoon het/voel koors(ig) 
2. Persoon hoes 
3. Persoon het seer keel 
4. Persoon is kort van asem 
5. Persoon het lyfseer 
6. Persoon voel swak en moeg 
7. Persoon het diarree 
8. Persoon se reuk/smaak sintuig is aangetas 
9. Persoon was in afgelope 14 dae buite landsgrense 1
0. Persoon was in aanraking met iemand wat Covid-19 het of vermoed dat hy/sy Covid-19 positief is.

As ek by die kerk kom

Die hek by die kerkterrein se hoofingang maak om 08:45 oop. U kan dan inkom en op die ge-allokeerde parkeerplekke parkeer. Die reëlings vir die diens volg hierna. Ons versoek dat, indien u in ‘n ry moet staan terwyl die administrasie by die ingang hanteer word, u 1,5m sosiale afstand sal handhaaf. 
Ons gaan van twee ingange gebruik maak (staalhekke aan die kantoorkant en die staalhekke aan die kant van die Crossing Sentrum), maar sal met die uitgaan nog twee sydeure oopmaak. Daar is merkers buite die kerkgebou geplak om aan te dui waar u moet staan. Dit is om sosiale afstand te behou. 
Vermy asseblief persoonlike kontak (handdruk ingesluit) met ander lidmate.

Wanneer mag ek nie ‘n erediens bywoon nie?

Indien u met die invul van die vorm op enige van die vrae JA sou antwoord, versoek ons u vriendelik om nie die diens by te woon nie. Ons wil graag u veiligheid, sowel as die ander lidmate s’n respekteer. Indien u met u aankoms ‘n temperatuur van 37.5 of meer het, kan u ongelukkig ook nie die erediens bywoon nie, en gaan ons u versoek om eerder huis-toe/dokter toe te gaan.