Junior, Senior Kategese en 
Belydenis Klas

BELYDENIS KLAS (Gr 12)

Die kategete sal met die tieners kontak maak. Ouers kan ook die kategete skakel vir inligting