Bybelstudie / Kleingroepe

Ds Bennie Powell en Ds Surina van der Berg koordineer die kleingroepe. Kontak hulle gerus vir navrae

Kontak besonderhede is beskikbaar by die kerk kantoor

Billy Theunissen

Donderdae 18:30

Hannelie Wannenburg

Woendagoggende 10:00

Ds Paul Lubbe

Montana A/O Bybelstudie 09:00 elke Donderdag (behalwe skoolvakansies)

Ds Surina van der Berg


Afgetrede Bybelstudie
Woendae 09:30 by kerk
 saal

Ds Surina van der Berg

Tightly Bound (18 - 35)
Dinsdae 19:00Hannes vd Merwe

Hierdie omgee groep kom elke 2e Donderdagaand 
om 19:00 bymekaar.

Ds Bennie Powell

Donderdagaande om 19:00

Hannetjie Shröder

Dinsdagoggende

Teeskink

Chris en Lenie Smook

Verwelkoming

Dr Louis Wannenburg

Aksie Sosiaal

Ds Bennie Powell

Hospitaal bediening

Danie Kruger

Manna Van God

Kospakkies aan behoeftige Lidmate

Ds Bennie Powell

Kontak besonderhede beskikbaar by die kerk kantoor