Kontak besonderhede is beskikbaar by die kerk kantoor

Diens Verhouding Kommisie

Die DVK is verantwoordelik vir die hantering van personeelsake van die gemeente. Elke lid van die DVK is ook verantwoordelik vir die welstand van sekere leraars.

Eiendomme

Kontak gerus vir Rudi Kamstra vir inligting

Administrasie

Kontak gerus vir Ds Surina van der Berg vir inligting

Kommunikasie

Kontak Ds Surina van der Berg indien u enige navrae het