Chris Smit

Ons skep vir ons lidmdate bo die ouderdom van 55 jaar die geleentheid om gesellig saam te verkeer, mekaar te leer ken en vreugdes en laste te deel.

 Die programme is nie altyd geestelik van aard nie maar dis soms opbouend of net ontspannend soos bv. gaskunstenaars wat met hul sangtalent kom optree.

Ons het ‘n boeiende jaarprogram waarvan uitstappies na interessante plekke baie gewild is. Die jaarprogram word altyd afgesluit met ‘n heerlike ete.

Ons ledetal is tans oor 95 en byeenkomste word goed bygewoon.Ons glo Goue Are is ‘n belangrike deel van die gemeente en daarom is ons ook aktief betrokke by die gemeentebasaar waar ons gesellig saamwerk.

Goue Are byeenkomste vind plaas om 10h00 in die kerksaal op die 1ste Donderdag van die maand (vakansies uitgesluit). Hou die afkondigings in die kerk dop vir besonderhede.

Ledegeld is R60 per jaar.

Zambesi Diensgroep

Elias Nel

  • Bybelstudie 09:00 elke Woensdag
  • (behalwe skoolvakansies)
  • Eredienste 18:00 (17:30 in winter) elke eerste Sondag van die maand (Desember skoolvakansies uitgesluit).

Montana A/O

Makkie Peens

  • Bybelstudie 09:00 elke Donderdag (behalwe skoolvakansies).
  • Eredienste 18:00 elke Sondag van die maand.

Twee Riviere A/O

Dan van Heerden

  • Bybelstudie Vrydae 09:00.
  • Geen Bybelstudie gedurende skool vakansies.
  • Eredienste Sondae 09:00.
  • Geen Eredienste gedurende Desember skoolvakansies