Voorsitter

Gemeente Raad Voorsitter  

Vakant

 

E-pos:  

 

Ondervoorsitter

Gemeente Raad Ondervoorsitter - Werner Hattingh 

Werner Hattingh

Sel: 082 853 0690

E-pos: werner.hatting@absa.co.za 

 

Skriba

Gemeente Raad Skriba -  

Vakant 

Sel:

E-Pos:

 

Leraar

Gemeente Raad Leraar - Ds Johan Scholtz 

Ds Johan Scholtz

Sel: 082 641 5983

E-Pos: jwks@mweb.co.za

 

Leraar

Gemeente Raad Leraar - Ds Bennie Powell 

Ds Bennie Powell

Sel: 082 305 4444

E-Pos: riana@ngmontana.co.za

 

Leraar

Gemeente Raad Leraar - Ds Paul Lubbe 

Ds Paul Lubbe

Sel: 082 305 4444

E-Pos: riana@ngmontana.co.za

 

Leraar

Gemeente Raad Leraar - Ds Tienie de Bruyn 

Ds Tienie de Bruyn

Sel: 082 925 5671

E-Pos: tieniedeb@gmail.com

 

Leraar

Gemeente Raad Leraar - Ds Surina van der Berg 

Ds Surina van der Berg

Sel: 082 560 9305

E-Pos:

 

Omgee Bestuursgroep

Gemeente Raad - Chris Smit

Voorsitter: Chris Smit

Sel: 071 992 7233

E-pos: chris6968@gmail.com

Die doel van hierdie groep is om draers van hoop te wees met deernis sodat lede van God se gemeente Sy ongelooflike Genade kan beleef.

 

Ondersteunings Bestuursgroep

Gemeente Raad - Hannes van der Merwe 

Voorsitter: Hannes van der Merwe

Sel: 082 990 2490

 E-Pos: Hannes.vanderMerwe@vodacom.co.za

Die Ondersteunings bestuursgroep is verantwoordelik vir die oorhoofse koördinering van en beheer oor alle ondersteuningsdienste in die gemeente. Die voorsitters en onder-voorsitters van die onderskeie diensgroepe wat onder hierdie bestuursgroep resorteer, maak deel uit van die samestelling van die bestuursgroep en hou op ‘n kwartaallikse basis gestruktureerde vergaderings, waarna verslag gedoen word aan die Gemeenteraad oor sy werksaamhede

 

Uitreik Bestuursgroep

Gemeente Raad - Willem Cierenberg 

Voorsitter: Willem Cierenberg

Sel: 081 317 1823

 E-Pos: cierenwh@telkom.co.za

Die Uitreik bestuursgroep is verantwoordelik vir sending en barmhartigheidsprojekte buite die geografiese grense van die NG Montanagemeente, om daardeur die gemeente se visie van Draers van Hoop met Deernis verder uit te dra.

 

Aanbidding Bestuursgroep

Gemeente Raad - Leon Van Dyk 

Voorsitter: Leon Van Dyk

Sel: 081 358 0914

 E-Pos: leonvandyk7@gmail.com

Om sake en enige verwante aangeleenthede ten opsigte van die NG Gemeente Montana se Aanbidding en Erediens funksies te koördineer, hanteer, verwys en te finaliseer.

 

Jeug Bestuursgroep

Gemeente Raad - Jaco Sadler 

Voorsitter: Jaco Sadler

Sel: 083 560 6946

 E-Pos: pjssad@global.co.za

Die jeug bestuursgroep in die gemeente fokus daarop om kinders en jongmense te begelei om ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus te hê. Die Jeug bestuursgroep is betrokke by die jeug van kleuter- tot by die belydenisfase, en lewer n bydrae tot die geestelike opvoeding van die jeug as toekoms van die gemeente.

 

Strategiese Bestuursgroep

Gemeente Raad - Werner Hattingh 

Voorsitter: Werner Hattingh 

Sel: 082 853 0690

 E-Pos: werner.hatting@absa.co.za

 

Senior Lidmate Bestuursgroep

Gemeente Raad - Nico Myburgh 

Voorsitter: Nico Myburgh

Sel: 082 492 4466

 E-Pos: nmail@telkomsa.net

 

 Gemeente Verteenwoordiger

Gemeente Raad - Junette Viljoen 

Voorsitter: Junette Viljoen

Sel: 082 437 8059

 E-Pos: junette.viljoen@gmail.com

 

 

Gemeente Verteenwoordiger

Gemeente Raad - Willie Steffen 

Voorsitter: Willie Steffen

Sel: 082 331 7502

 E-Pos: wsteffen@gosair.co.za