Voorsitter:

Junette Viljoen

Sel: 082 437 8059

E-Pos: junette.viljoen@gmail.com

 

Vrouediens bediening is in opdrag van God begin, met die primêre doel, om vroue deur middel van bedienings te help toerus om hul Godgegewe opdragte in die wêreld uit te leef.

Ons het julle nodig as deel van die "bouspan" wat die argitekspan moet help, om hierdie ongelooflike gelelenthede te laat realiseer.  Ons moet voorberei, opruim, kop, kuier en sommer net die geleenthede geniet.  Kom, meld aan by enige vand ie persone of geleenthede hierbo en wees die Here se Hande ..... ontmoet ander lidmate ..... ervaar die deelwees van hierdie baie spesiale gemeente.

Twee is beter as een ... as die een val kan die ander hom ophelp ... ' driedubbele tou breek tog nie maklik nie ...  - Prediker 4:9-12

DEURLOPENDE AKSIES

Sondagoggend tees - Lenie Smook (012 567 7168)

Begrafnis tees - Hennah Hattingh (082 335 7335)

2e Hande klere verkopings - Hannetjie Schreuder (083 294 1929)

Liturgiese ruimte - Ester Stegman (079 497 9890)

Doopbybels aan dopelinge

Nagmaalrangskikking in die kerk

FUNKSIES

Februarie / Maart - afskopfunksie
Katkisante ete
Paassangdiens
Pinkster-sop-en-broodjies
Vlytige vinger-projek (Basaar)
Afsluitingfunksie - Oktober
Kerssangdiens - Nov

FONDSE WORD VERKRY DMV
2e handse klereverkopings
Koeverte vir bydraes deur die jaar

BETROKKENHEID deur middel van MARTHA-LYS