Projekleier:

Willem en Natasha Cierenberg

Sel: 081 317 1823

E-Pos:cierenberg@gmail.com

GEMEENTE ONDERSTEUNING AAN JAKARANDA (HUIS 7)

Inleiding

Kleingroepe, selgroepe, Bybelstudiegroepe, jeuggroepe en individuele gemeentelede het die behoefte om op verskeie maniere ondersteuning aan Huis 7 te verleen. Ten einde die ondersteuning sinvol te koordineer en te voldoen aan die reëls en regulasies van die Jakaranda Kinderhuis, was die volgende besluite geneem op ‘n onlangse Jakaranda ondersteunings vergadering.

Ontspannings Aktiwiteite

Indien kleingroepe, selgroepe, Bybelstudiegroepe, jeuggroepe en individuele gemeentelede 'n aktiwiteit, byvoorbeeld 'n braai, pizza aand, Loftus, kerk deurnag of enige ander aktwiteit vir die kinders van Huis 7 wil aanbied, dan moet daar 'n skriftelike versoek in die verband gerig word aan die Uitvoerende Hoof van Jakaranda Kinderhuis, mnr Thinus Erwee.  Die versoek moet teen die Dinsdag voor die naweek by mnr Erwee wees, sodat die maatskaplike werker en andere die nodige insette kan lewer, voor goedkeuring op die Woensdag geskied.

Jakaranda het ook 'n ontspanningsplaas naby Cullinun en Huis 7 verkies dat die kinders daarheen geneem word vir braaie en buitelug aktiwiteite, in plaas daarvan dat hulle by Huis 7 trakteer word.  Dit is noodsaaklik dat die kinders somtyds uit die huis kom.  Vervoer reelings kan met Christaan de Wet, die Huisvader, getref word, omdat hulle meestal 'n bussie beskikbaar het en Christiaan die bussie mag bestuur.

Nota: In die verlede was 'n Saterdagmiddag op Loftus 'n gesogte uitstappie!

Verjaarsdae

In individuele gevalle neem gemeentelede die verantwoordelikheid om ‘n kind se verjaarsdag te borg.  Andersins voorsien die Jakaranda Uitreikaksie per verjaarsdag koeldrank, aartappelskyfies (chips) en roomys.  Jan en Tersa Rowles koordineer die aflewering van bg per verjaarsdag datum. Groepe en individue is egter wekom om bg aan te vul met ander lekkernye.  Vir die huisouers se verjaarsdae word hulle bederf met 'n Spur koopbewys.

‘n Opgedateerde verjaarsdaglys is aangeheg. Dit is belangrik dat al die kinders se verjaarsdae dieselfde aangebied word, sodat geen kind voel dat sy versjaarsdag minderwaardig aan 'n andere was nie.

Inkopies

Op hierdie stadium is daar 'n drastiese afname te bespeur aan die gemeente se kruideniersware bydraes aan Huis 7.  

‘n Opgedateerde kruideniersware behoeftelys is aangeheg.  Jan en Tersa Rowles koordineer die aflewering van die gemeente se inkopie bydraes.

Skenking van Fondse

Finansiële skenkings aan Huis 7 moet verkieslik via die kerk of kerkkantoor gedoen word om daardeur te verseker dat die skenking en bank verwysings korrek gedoen word.  Dit is nodig om te verseker dat die geld inderdaad na Huis 7 of 'n spesifieke Huis 7 aktiwiteit gaan, en nie na 'n ander Jakaranda aksie of aktiwiteit nie. NG Montana gaan ook 'n bydrae tot die Ringsbydraes lewer om te verseker dat Jakaranda se geestelike versorging kan voortgaan in die huidige moeilike ekonomiese tye. Idv sal die Jakaranda predikant, Ds Maartjie, binnekort 'n aanddiens lei.

Projekleier

Hester Kleynhans is die nuwe Projekleier van die aksie.  Sy kan bereik word by sel no 0824918909 of by die epos adres hester@ca2000.co.za.  Jan en Tersa Rowles bly verantwoordelik vir die koordinering van die kruideniersware aan Huis 7.

 

Jakaranda Kinderhuis Behoeftelys