Voorsitter:

Jaco Sadler

Sel: 083 560 6946

E-pos: pjssad@global.co.za

Jaco Sadler

 

Die jeugbedienig in die gemeente fokus daarop om kinders en jongmense te begelei om ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus te hê. Die Jeugbedieningsbestuursgroep is betrokke by die jeug van kleuter- tot by die belydenisfase, en lewer n bydrae tot die geestelike opvoeding van die jeug as toekoms van die gemeente.

Die onderstaande subgroepe vorm deel van die Jeugbedieningsbestuursgroep:

  • Kleuterkerk - Kleuterkerk word aangebied vir 3 tot 6 jariges op Sondae gelyktydig met albei oggenddienste.
  • Junior Kategese-  Kategese vir Graad 0 tot 6 word tussen die twee oggenddienste aangebied.
  • Senior Kategese - Kategese vir Graad 7 tot 9 kinders word Sondagmiddae tussen 17:00 en 18:00 aangebied.
  • Belydenisaflegging/Belydenisete - Belydeniskategese vir Graad 10 tot 11 kinders word Woensdagmiddae tussen 17:30 en 18:30 aangebied.