Projekleier:

Willem Cierenberg

Sel: 081 317 1823

E-Pos: cierenwh@telkom.co.za

95% van Laerskool Westerlig se leerders bly in die Danville/Elandspoort area, wat bekend staan as ‘n baie arm area.  Baie van die skool se leerders bly by oupas en oumas wat slegs ‘n staatspensioen ontvang.  Die skool word egter deur die Departement van Onderwys gesien as ‘n “ryk” skool en dit beperk dus die Staat se finansiële bydraes aan die skool.

Dit impakteer negatief op die finansiële bestuur van die skool, tesame met gebrekkige skoolgeld betalings deur ouers.  Ten spyte van die uitdagings, slaag die skool daarin om kwaliteit onderwys en opvoeding aan die leerders te verskaf.  

Die skool voorsien ook in die volgende:

Skoolklere en skoene soos benodig deur behoeftige leerders.

Leerders word gratis vervoer na sport/ kultuur en akademiese geleenthede mbv ‘n  borg.

Gratis rekenaarklasse word aan die Graad R - 3 leerders verskaf.  Dit het die skool  amper twee jaar geneem om ‘n rekenaarsentrum in te rig met mbv ‘n borg.

Sportklere word aan leerders geleen, omdat ouers nie die klere self kan aankoop  nie.

Indien daar dood in ‘n familie plaasvind, voorsien die skool finansiele en  maatskaplike hulp aan die gesin indien nodig.

Te wyte aan gebrekkige stimulasie tussen 0 - 7 jarige ouderdom sukkel van die  leerders op akademiese gebied. Om hierdie probleem aan te spreek, word arbeids  – en spraakterapie voorsien aan leerders waar die behoefte bestaan.  

Betaling van beheerliggaamposte vir noodsaaklikste opvoeders.

Besoek Laerskool Westerlig by hulle webtuiste.

Besoek Laerskool Westerlig op Facebook.

 Die NG Kerk Montana het vir elke kind by die skool n serp geskenk.