Ds. Bennie Powell

Sel: 082 305 4444
E-pos: riana@ngmontana.co.za

 

 

Ds. Bennie Powell is sederd 2006 by die gemeente betrokke. Hy was voorheen vir drie jaar by die Wonderboom-Suid gemeente en vir tien jaar by die Villieria gemeente. Daarna het hy die beroep aanvaar om sy bediening in Montana voort te sit. 

Ds Bennie is betrokke by die volgende bedieninge in die gemeente: Uitreik; Leierskap; Aanbidding en die Jeug. Verder verteenwoordig hy die gemeente op Ring en Sinodale vlak en is ook die voorsitter van die Predikanteversorging in die Ring van Wonderboom.

Hy is getroud met Estie, ‘n bemarker en hulle het twee kinders, Benjamin en Anschke.

Hy geniet die natuur en speel daarom ook graag gholf.

 

Ds. Johan Scholtz

Sel: 082 641 5983
E-pos: jwks@mweb.co.za

 

 

Ds Johan Scholtz is vir die afgelope 14 jaar deel van die bedieningspan in die gemeente. Montana is sy derde standplaas na die SANW as staandemag kapelaan en toe Louwsburg in Noord-Natal.

Ds Johan is die leraar verantwoordelik vir Jeugsake en het ‘n passie vir die bediening aan tieners. Hy is ook oorhoofs verantwoordelik vir die  hele Tegniese en elektroniese bediening in die gemeente. Hy is ook betrokke by Aanbidding, musiekbediening en leierskap.

Hy is getroud met Carina en tussen hulle het hulle 5 kinders: Sulindi (29), Lize (24), Renate (19), Simon (16) en Anke (14). Carina is al vir die afgelope 23 jaar betrokke as Rekeningkunde onderwyser by Hoërskool Montana.

Ds Johan is gek oor motors en hulle binnekante en daarom is hy in sy vrye tyd gewoonlik êrens onder ‘n motor besig of besig om ‘n enjin te herstel. Hoe hy sy hande voor kerk skoonkry, is egter ‘n geheim!

 

Ds. Paul Lübbe

Tel: 012 567 6878
Sel: 082 776 0851
E-pos: jpahml@gmail.com

 

 

Ds Paul Lübbe is sedert Augustus 2006 betrokke by Montana gemeente.  Hy is verantwoordelik vir die Montana en Zambesi Aftree-oorde.  Sy take in die oorde behels die pastorale bediening van die senior lidmate.  Behalwe gewone huisbesoek, sieke- en hospitaalbesoek en uiteraard begrafnisse, lei hy ook op ‘n maandelikse basis  eredienste in die drie oorde, asook by geleentheid in die gemeente.  Hy bied ook Bybelstudies aan in die aftree-oorde.  Ds Lübbe het ‘n besondere empatie met ouer persone en dit bly vir hom ‘n voorreg om hulle te ondersteun.

 

Hy is getroud met Rika en die egpaar het drie kinders:  Joachim, Marita en Pieter.

 Ds. Tienie de Bruyn

Sel: 082 925 5671
E-pos: tieniedeb@gmail.com

 

Ds. Surina van der Berg

 

Ds Tienie en Elna de Bruyn is vanaf 2010 lidmate van Montana gemeente. Voorheen was hulle in Odendaalsrus-Oos (3jaar) en Premiermyn (24 jaar). In 2010 emiriteer hy en raak betrokke in die besigheidswêreld. Vir die afgelope 5 jaar help hy met eredienste by Twee Riviere en Bougainvilla aftree-oorde. Hy is tans verantwoordelik vir die bediening by die twee oorde.

Tienie en Elna het drie kinders en twee kleinseuns. Die oudste en jongste (dogters), is woonagtig in Pretoria, terwyl hulle seun in Kleinmond is.

Elna werk vir die afgelope 20 jaar by die kantoor van die Oostelike Sinode. Sy is lief vir naaldwerk en rekenaars, terwyl Tienie homself in sy vrye tyd met handwerk besig hou. Hy hou daarvan om met hout te "speel".

 Ds. Surina van der Berg

Sel: 082 560 9305
E-pos: surina7891@gmail.com 

 

Ds. Surina van der Berg

 

Ds Surina van der Berg, het die beroep na die NG Kerk Montana gemeente aanvaar. Sy is op 2 September 2018 bevestig in die gemeente as leraar.