“Senior Lidmate wat nie in een van die Aftree oorde woonagtig is nie, maar ook bykomende bediening benodig, moet asb met die Kerkkantoor (Riana): 012 548-0005, of met Nico Pieterse: 083 3082 898,  kontak maak.”