Projek leier:

Susan van der Berg

Sel: 083 292 5292

E-Pos: xx

 

Hierdie projek is 'n spanpoging van lidmate van die NG Kerk Montana om in gehoorsaamheid aan die bevel van ons Here, uit te reik na werkloses en haweloses in die omgewing.

Mattheus Projek
Mattheus Projek
Mattheus Projek
Mattheus Projek

'n Basiese kospakkie word elke maand aangekoop en verpak vir 'n minimum van 60 mense uit alle kultuurgroepe. Indien ons meer kospakkies kon bekostig sou die uitreik kon groei want ons moet gereeld mense wegwys vir wie ons nie kos beskikbaar het nie. Onthou dat werklik arm mense sal baklei indien hulle oorgeslaan sou word en ons vermy dit.

Begunstigdes moet egter 'n teenprestasie lewer omdat blote "hand-outs" 'n ongesonde praktyk is. Dus verwag ons dat hulle 'n kort kerkdiens bywoon sodat die Evangelie bykomend op 'n baie praktiese en sigbare wyse verkondig word. Die mense word in Afrikaans en Engels bedien. Ons gebruik verhale uit die Bybel wat deur 'n donkie, wat wel in die verhale voorkom, geteken en vertel word. Dit maak dit vir hulle  interressant en visueel, nie bedreigend en kan hulle die verhale baie goed onthou.

Die fondse vir hierdie kospakkies kom uit die sakke van lidmate in die gemeente. Sommiges geniet dit om self die pakkies saam te stel en op 'n voorafbepaalde datum na die kerkkantoor te bring. Ander gee 'n maandelikse finansiele bydrae vir hierdie spesifieke projek en van ons Bybelstudiegroepe het ook deelname begin deur bydraes te lewer. Afhangende van die finansiele bydraes kan Petro en Andre  in die kerkkantoor dan die voorraad gaan aankoop en daar is vrywilligers uit die gemeente wat kom help om dit 'n dag voor die diens te verpak sodat die uitdeel daarvan ordelik en volgens nommers wat aan hulle by die hek toegeken word deur 'n vrywillige man, geskied.  Indien ons meer pakkies kan saamstel as die begrote 60, laat ons meer mense in vir die diens, wat natuurlik ons hoofdoelwit is vir t.o.v. Evangelisering. Blank en nie-blanke mense vanuit RSA maar ook Zimbabwe, Botswana en selfs Zambie wat hier aanmeld, het dikwels nog nooit van Jesus Christus gehoor nie en dit is ons oortuiging dat dit 'n opdrag aan die Kerk as geheel is.

Indien enigeen ons hande wil sterk, kan selfs 'n klein bydrae van R10.00 per maand ons baie help. 'n Kospakkie se inhoud is bv.

  • 2.5kg.
  • Mieliemeel,
  • 1 kg. suiker,
  • 'n pakkie soppoeier,
  • klein pakkie tee,
  • 'n blikkie sheba,
  • klein  tandepasta en
  • toiletseep.

Dit kos oongeveer R60.00.  Dit kan pret wees om dit deur die maand aan te koop saam met eie kruideniers en 'n saamgesgtelde pakkie kan aan 'n ekstra persoon geleentheid bied om die diens by te woon. DANKIE aan elkeen wat 'n bydrae gemaak het in die verlede en dit oorweeg om in die toekoms deel te neem!

Mattheus Projek
Mattheus Projek
Mattheus Projek
Mattheus Projek
Mattheus Projek
Mattheus Projek