Projekleier:

Ds. Bennie Powell

Sel:082 305 4444

E-Pos: riana@ngmontana.co.za

 

Die doel van hierdie aksie is om vir Joseph Phiri, wie as leraar in die Suid-oostelike deel van Zambië werksaam is, op verskeie maniere te ondersteun. Ondersteuning sluit in logistieke en finansiële hulp, asook morele ondersteuning. Joseph verdien gee salaris van ‘n kerk in Zambië nie en is dus vir sy persoonlike en gesinsoorlewing ten volle afhanklik van die NG Montana gemeente. Elke tweede jaar word daar ’n fisiese uitreikaksie na Zambië onderneem om Joseph se hand te sterk, terwyl Joseph op sy beurt die gemeente elke tweede jaar besoek en toespreek tydens Uitreik Sondag.

 

Zambian Rural Evangelical Missions