Vakature by NG Montana

Finansiële Beampte  N G Gemeente Montana

 Finansiële Beampte  NG Gemeente Montana
Aansoeke word ingewag vir die pos van Finansiële Beampte vir die NG Gemeente Montana.    

Posbeskrywing en kernpligte:    
Die suksesvolle aansoeker sal verantwoordelik wees vir die uitvoering van pligte mbt kontantvloei, finansiële rekordhouding, besoldigingsadministrasie en begrotingsbeheer in ooreenstemming met die Finansiële Beleid van die Gemeenteraad.    

Vereistes    1 Suksesvolle kandidaat moet verkieslik jonger as 60 wees.   
2 Moet oor ‘n geldige matriek/graad 12 sertifikaat beskik asook ‘n geldige tersiêre finansiële kwalifikasie.   
3 Moet oor rekenaarvaardigheid soos Microsoft en Pastel beskik.   
4 Goed kan kommunikeer .    
5 Onder druk kan funksioneer.   
6 Stiptelik wees en akkuraat werk.    
7 Geen kriminele oortredings hê nie       

Besoldiging : Onderhandelbaar 
Navrae : Wessie  012 534 3377    
Aansoeke met volledige cv per e-pos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   of ingehandig by kerk kantoor voor of op  30 September 2020