Projekleier:

Hester Goosen

Tel: 083 447 9889

E-Pos: hestergoosen@gmail.com

 

DIE VIA NOVA TOEBROODJIOEPROJEK

VAN MONTANA AFTREE-OORD

In 2002 besluit twee dames uit die omgewing dat hulle ‘n plan moet maak met hulle gewig wat toeneem. Ons het te veel kos.  Daar is baie kinders in ons stad wat honger skool toe gaan. Kom ons gee van ons oorvloed vir hulle. Dit was die begin van die projek JOY.  By ‘n hele aantal skole in die omgewing begin hulle met toebroodjies vir pouse en selfs ‘n peetouerstelsel wat geskenkies met Kersfees en verjaardae verskaf. Die twee dames se omstandighede verander en geleidelik neem Montana Aftree Oord verantwoordelikheid vir die projek oor.  Die peetouerstelsel  verval en nou word toebroodjies gemaak slegs vir Via Nova, ‘n skool vir verstandelik en liggaamlik gestremde leerders in Derdepoort.

Onder die nuwe naam van “Via Nova Toebroodjieprojek”  gaan ‘n vyftigtal inwoners van MAO voort en smeer aan die begin twee keer per week toebroodjies – eers op eie koste, nou met ‘n maandelikse bydrae van Montana NG gemeente.

Dis logies dat die omstandighede van die inwoners gedurende die afgelope 14 jaar verander het  en getalle van gewilliges het so afgeneem dat daar net net eenkeer per week broodjies verskaf kan word.  Die oorblywendes is ingedeel in 13 groepe elkeen onder ‘n groepleidster.  Elke groep kry een beurt per kwartaal om toebroodjies van 10 brode te maak, vrugte vir 60 kinders te koop en dit op ‘n Woensdagaand by die Oord se toegangshek af te gee.  Die skool stuur iemand wat dit vroeg die die Donderdagoggend kom haal en die kantoorpersoneel hanteer die verspreiding.

Die projek was in die gevaar om dood te loop, maar met belangstelling en praktiese hulp van die Uitreikgroep het daar helpers bygekom en die liefdesdiens gaan voort in 2017.

Via Nova Toebroodjies
Via Nova Toebroodjies

Uit ‘n onverwagte rigting was daar ‘n verrassing toe die Junior Kategese vir ons laat weet ons moet die smeergoed kom haal wat deur hulle bymekaargemaak is in hulle projek vir die jaar.  Vir ons ou mense was dit ‘n belewenis om een Sondagoggend die vrolike klomp juniors daar te sien sing en teken en luister.  Hulle was juis besig om voetspoortjies met ‘n Bybelteks daarop te  maak om die volgende dag se broodjies te vergesel. Die  wavrag heerlike smeergoed  is huis toe gebring en aan die gasvrouens uitgedeel en met die geld in die koevertjie is daar ‘n soet bederfie gekoop om saam met die broodjies en die voetspoortjies te gaan.

So lank as daar nog soveel deernis en entoesiasme in die Oord en in die gemeente is sal die projek onder leiding van ons Hemelse Vader aanhou met groei. Ons dank aan die Kerkraad vir die finansiële ondersteuning.

Via Nova Toebroodjies
Via Nova Toebroodjies
Via Nova Toebroodjies
Via Nova Toebroodjies
Via Nova Toebroodjies
Via Nova Toebroodjies