Voorsitter:

Herman Alberts

Tel 082 336 1458

E-Pos: hermana30@gmail.com

Herman Alberts
Herman Alberts

 

Een honderd vyf en dertig inwoners van Zambezi Aftree-oord is lidmate van die Montana NG-gemeente. Hulle word bedien deur nege dienswerkers in nege wyke (T1 tot T19) met ‘n totaal van 83 dienspunte. Die dienswerkers vorm saam met die leraar, Ds. Paul Lubbe, en ‘n verteenwoordiger  van die Goue Are, die Zambezi Diensgroep. Hierdie Diensgroep vergader kwartaaliks formeel onder leiding van ‘n voorsitter, onder-voorsitter en sekretaresse oor sake rakende hul bediening aan die lidmate. Die voorsitter verteenwoordig die Zambezi Diensgroep by die Senior Lidmate Bestuurgroep wat op sy beurt weer ‘n subgroep van die Gemeenteraad is. Die lidmate van die Zambezi Aftree-oord kry dan langs hierdie gemeentelike bestuurslyn inspraak in die hoogste bestuursgroep van die gemeente. Die Diensgroep vorm dus ‘n belangrike funksie in hierdie lyn van bestuur.

Die huidige lede van die Zambezi Diensgroep is: Ds. Paul Lubbe (leraar), Anna Lucas (T11), Olga Alberts (T12), Nico Pieterse (T13), Rachel vd Berg (T14), Lorraine Badenhorst (sekretaresse) (T15), Pieter Schutte (T16), Herman Alberts (voorsitter) (T17), Mimi Potgieter (T18), Elias Nel (onder-voorsitter) (T19) en Anna Bongers (Goue Are).

Die Diensgoep sien onder andere om na dankofferinsameling, doen huisbesoeke en toon belangstelling in die lidmate, gee gevalle van siekte en sterftes deur na Ds. Paul Lubbe en bedien lidmate in sulke gevalle met omgee en vertroosting.

By ‘n onlangse vergadering van die Diensgroep is besluit om ‘n sosiale byeenkoms van dienswekers te hou met die doel om groter samehorigheid en groepgees onder die dienswerkers te bou terwille van meer doeltreffendheid in ons gemeentelike diens. ‘n Aangename potjiekosete is vir hierdie doel op 1 Februarie 2013 aan huis van Herman en Olga in die oord gehou. Almal sowel as gades, 16 gaste in totaal, was teenwoordig. Elias het gesorg vir ‘n lekker potjiekoshoofgereg na ‘n dag se harde werk in die hitte en stook van die vuur. Die ander het gesorg vir die heerlikste slaaie, potbrood, rys, nagereg en tee. Dit was voorwaar ‘n heerlike samekoms op die groen grasperk met ‘n kareeboom vir koelte.

Ons kon ontspan, lekker gesels, mekaar op ‘n ander vlak beter leer ken en het hegter bande  gesmee. Dit was ‘n voorreg om Ds. Paul se vriendelike en innemende vrou, Rika, te ontmoet. Ds. Paul lê ons na aan die hart en ons beskou hulle nou met reg as deel van ons “familie” hier in die oord.

Almal is dit eens dat die byeenkoms in sy doel geslaag het en kan soortgelyke byeenkomstes sterk aanbeveel vir ander Diensgroepe.