Kerkkantoor

Kantoortye:

Maandae-Vrydae:  08:00 - 13:00

Die kerkkantoor word elke Sondag tussen die twee oggenddienste assook na die tweede oggenddiens beman vir aanmelding van nuwe intrekkers, enige administratiewe navrae, afhaal van CD bestellings asook vir finansiële sake.

Kontakbesonderhede:

Tel:  012 534 3377

Faks: 086 777 5287

E-pos: admin@ngmontana.co.za

Bankbesonderhede:

ABSA

Rek No : 5260 148 771

Takkode:  336 945

Straatadres:

Veronicaweg 300

Montana

0151

Pretoria

GPS Koordinate:

S25 40.661  E28 14.248

Posadres:

Posbus 13514

Sinoville

0151

Pretoria

 

Waar is NG Montana op die kaart?