Offergawes

Indien jy dit nie reeds doen nie, oorweeg dit biddend om jou bydraes / dankoffer via EFT in die gemeente se bankrekening in te betaal.

Mag God ons Seën met geloof, met vertroue en mag Hy lei en ons volg!

Bank Besonderhede:

Alle Vorms

Doop

Bediening van Doop vind plaas binne die Gemeente program.

Huisbesoeke

Op aanvraag, kontak asb die Kerkkantoor.

Nuwe Intrekkers

Besoektye Dinsdae 18:00 – 21:00

Gebedsgeleenthede

Maandae 19:00 in die gebedskamer of gereël.

Huwelikseremonies

Baie geluk met julle groot stap! Uiteraard wil elke paartjie hulle huwelikseremonie so spesiaal moontlik maak en daarom is dit belangrik om op die volgende te let:

Mag u huweliksdag ‘n pragtige, liefdevolle en onvergeetlike ervaring wees!

Begrafnis

Om ‘n geliefde aan die dood af te staan, is vir niemand maklik nie. Ons weet dat met die verlies van ‘n geliefde daar hartseer, verlies, emosionele pyn en skok is en ons wil graag aan elkeen wat ‘n geliefde verloor het die beste ondersteuning bied.

Ons wil graag saamwerk om op die mees gepaste en respekvolle manier on geliefdes se lewens te vier en troos by die Here te kom soek.